úvod

KrÚ Kraje Vysočina – Oznámení o době a místě konání voleb

Od |Leden 15th, 2015|

Dodatečné volby do zastupitelstva obce Růžená proběhnou:
31. ledna 2015 od 7.00 do 22.00.

Příloha:

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Růžená

Od |Leden 15th, 2015|

Zápis dětí do 1. ročníku se koná v pátek 23. ledna 2015 od 14.00 do 17.00 hodin v budově školy – podrobnosti viz příloha.

MŽP – oznámení koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje – zjišťovací řízení

Od |Leden 15th, 2015|

rozeslani ozn PpZPR Dunaje

MŽP – oznámení koncepce – „Národní plán povodí Dunaje“ – zahájení zjišťovacího řízení

Od |Leden 5th, 2015|

rozeslani ozn. NPP Dunaje

„Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy“ – závěr zjišťovacího řízení

Od |Leden 5th, 2015|

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy – závěr zjišťovacího řízení
Příloha č. 1_kopie vyjádření – Česká Inspekce žp
Příloha č. 2_kopie vyjádření – Krajská hygienická stanice
Příloha č. 3_kopie vyjádření – Obvodní báňský úřad
Příloha č. 4_kopie vyjádření […]

Informace KrÚ k dodatečným volbám – svolání 1. zasedání okrskové volební komise

Od |Prosinec 18th, 2014|

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina svolal první zasedání okrskové volební komise na 7. ledna 2015 od 15:00 v budově obecního úřadu v Růžené – viz příloha.

Příloha:
KrÚ – svolání 1.zasedání OkVK Růžená

Informace KrÚ k dodatečným volbám

Od |Prosinec 17th, 2014|

V přílohách zveřejňuji informace ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina k dodatečným volbám, které v obci proběhnou dne 31.1.2015.

1. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Počet členů byl stanoven na 5 členů – 4 členové […]

Informace MěÚ Třešť k dodatečným volbám 31.1.2015

Od |Prosinec 11th, 2014|

Zveřejňuji následující dokumenty MěÚ Třešť, které se týkají dodatečných voleb, které v obci Růžená proběhnou dne 31.1.2015.

1. Protokol o losování pořadí volebních stran
2. Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany – Lukáš Laube
3. Rozhodnutí […]

Zahájení další části procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA) ke koncepci Program rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 – 2018

Od |Prosinec 11th, 2014|

Zveřejňuji informaci o zahájení další části procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA) ke koncepci Program rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 – 2018.
Každý může zasílat vyjádření ke koncepci a jejímu vyhodnocení do […]

Pozvánka na zasedání Kraje Vysočina

Od |Prosinec 9th, 2014|

Zveřejňuji pozvánku na zasedání Kraje Vysočina, které se uskuteční 16.12.2014 od 11:00 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Mgr. Petr Klíma
správce obce

Příloha:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina_16.12.2014