úvod

Mikroregion Telčsko – vyúčtování 2014

Od |Březen 23rd, 2015|

Přezkoumání hospodaření 2014 (pdf, 1.2 MB)
Účetní výkazy 2014 (pdf, 817 kB)
Závěrečný účet 2014 (pdf, 205 kB)

Komentáře nejsou povoleny

Ustavujícího zasedání Zastupitelstva

Od |Únor 16th, 2015|

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Růžená

Obec Růžená v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího […]

Komentáře nejsou povoleny

Výsledky dodatečných voleb v obci Růžená

Od |Únor 5th, 2015|

MěÚ Třešť – Veřejná vyhláška – veřejné ústní jednání

Od |Leden 31st, 2015|

V příloze naleznete veřejnou vyhlášku Městského úřadu Třešť – Odboru stavební úřad: Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k VEŘEJNÉMU ústnímu jednání ve věci stavby: „Prodloužení vodovodního řadu, kanalizační stoky, napojení 3 stavebních parcel […]

Kontakty na nového správce obce

Od |Leden 31st, 2015|

V příloze naleznete kontakty na nového správce obce, kterým je ode dne 22. ledna 2015 Mgr. Jaromír Váňa.

Příloha:
Kontaktní údaje_správce obce_Mgr. Váňa

KrÚ Kraje Vysočina – Oznámení o době a místě konání voleb

Od |Leden 15th, 2015|

Dodatečné volby do zastupitelstva obce Růžená proběhnou:
31. ledna 2015 od 7.00 do 22.00.

Příloha:

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Růžená

Od |Leden 15th, 2015|

Zápis dětí do 1. ročníku se koná v pátek 23. ledna 2015 od 14.00 do 17.00 hodin v budově školy – podrobnosti viz příloha.

MŽP – oznámení koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje – zjišťovací řízení

Od |Leden 15th, 2015|

rozeslani ozn PpZPR Dunaje

MŽP – oznámení koncepce – „Národní plán povodí Dunaje“ – zahájení zjišťovacího řízení

Od |Leden 5th, 2015|

rozeslani ozn. NPP Dunaje

„Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy“ – závěr zjišťovacího řízení

Od |Leden 5th, 2015|

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy – závěr zjišťovacího řízení
Příloha č. 1_kopie vyjádření – Česká Inspekce žp
Příloha č. 2_kopie vyjádření – Krajská hygienická stanice
Příloha č. 3_kopie vyjádření – Obvodní báňský úřad
Příloha č. 4_kopie vyjádření […]