úvod

Správce obce

Od |Říjen 18th, 2014|

Správce obce Růžená (jmenovaný ministrem vnitra od 11. října 2014) Mgr. Petr Klíma, mobil: 605 208 591, v úředních hodinách: Obecní úřad Růžená, Adresa: Růžená 7, 589 01 Třešť, tel.: 567 224 601

Úřední hodiny správce obce pro veřejnost: čtvrtek 12.30 – 15.00, v sídle obecního úřadu Růžená.

mimo […]

Komentáře nejsou povoleny

MZP – posouzení (kanalizace)

Od |Říjen 10th, 2014|

Komentáře nejsou povoleny

KD – prodloužení lhůty

Od |Říjen 9th, 2014|

Komentáře nejsou povoleny

Návrh rozpočtu obce – 2015

Od |Říjen 5th, 2014|

Komentáře nejsou povoleny

Rozhodnutí o přenesení působnosti

Od |Září 30th, 2014|

Komentáře nejsou povoleny

Zateplení objektu kulturního domu v obci Růžená

Od |Září 30th, 2014|

Obec Růžená vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavení práce „Zateplení objektu kulturního domu v obci Růžená“.

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce: výzva a zadávací dokumentace (PDF, 5MB)

Kompletní zadávací dokumentace je k dispozici na profilu […]

Usnesení č. 35

Od |Září 16th, 2014|

Usnesení č. 35 ze zasedání zastupitelstva obce Růžená konaného dne 10.9.2014. v 18:00hod v budově Obecního úřadu

Zastupitelstvo obce:

1.Schvaluje:

a, Volbu zapisovatele a ověřovatelů.
b, Program zasedání a jeho rozšíření.
c, Prodej stav. parc.č. 2283/3 za 120,-/m2 a prodej parc.č. 285/4 […]

Komentáře nejsou povoleny

Zastupitelstvo – pozvánka

Od |Srpen 17th, 2014|

Komentáře nejsou povoleny

Záměr – pozemky

Od |Srpen 15th, 2014|

Komentáře nejsou povoleny

Oznámení

Od |Srpen 6th, 2014|

Oznamuji spoluobčanům – voličům, že VOLBY do zastupitelstva obce, v naší obci v r.2014 neproběhnou. Důvodem je skutečnost, že pro naší obec nebyl nominován ani minimální počet kandidátů, stanovený zákonem.

V Růžené dne 6.srpna 2014 […]

Komentáře nejsou povoleny