úvod

Informace KrÚ k dodatečným volbám – svolání 1. zasedání okrskové volební komise

Od |Prosinec 18th, 2014|

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina svolal první zasedání okrskové volební komise na 7. ledna 2015 od 15:00 v budově obecního úřadu v Růžené – viz příloha.

Příloha:
KrÚ – svolání 1.zasedání OkVK Růžená

Informace KrÚ k dodatečným volbám

Od |Prosinec 17th, 2014|

V přílohách zveřejňuji informace ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina k dodatečným volbám, které v obci proběhnou dne 31.1.2015.

1. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Počet členů byl stanoven na 5 členů – 4 členové […]

Informace MěÚ Třešť k dodatečným volbám 31.1.2015

Od |Prosinec 11th, 2014|

Zveřejňuji následující dokumenty MěÚ Třešť, které se týkají dodatečných voleb, které v obci Růžená proběhnou dne 31.1.2015.

1. Protokol o losování pořadí volebních stran
2. Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany – Lukáš Laube
3. Rozhodnutí […]

Zahájení další části procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA) ke koncepci Program rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 – 2018

Od |Prosinec 11th, 2014|

Zveřejňuji informaci o zahájení další části procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA) ke koncepci Program rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 – 2018.
Každý může zasílat vyjádření ke koncepci a jejímu vyhodnocení do […]

Pozvánka na zasedání Kraje Vysočina

Od |Prosinec 9th, 2014|

Zveřejňuji pozvánku na zasedání Kraje Vysočina, které se uskuteční 16.12.2014 od 11:00 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Mgr. Petr Klíma
správce obce

Příloha:
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina_16.12.2014

Pozvánka na vánoční koncert

Od |Prosinec 8th, 2014|

Dovoluji si pozvat všechny občany Růžené i přespolní na Vánoční koncert, který se uskuteční v pátek 12. prosince 2014 od 18:00 v kultruním domě v Růžené.
Koncert pořádá ZŠ a MŠ Růžená.

Vstupné dobrovolné.

Příloha:
Pozvánka na koncert_12.12.2014_18.00

Návrh rozpočtu mikroregionu Telčsko

Od |Listopad 20th, 2014|

Zveřejňuji návrhu rozpočtu mikroregionu Třešťsko pro rok 2015.
Mgr. Petr Klíma
správce obce

Návrh rozpočtu mikroregionu Telčsko na rok 2015

Zahájení zjišťovacího řízení – „Itegrovaný plán rozvoje území města Jihlavy“

Od |Listopad 20th, 2014|

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Přílohy:
Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy – […]

Návrh rozpočtu mikroregionu Třešťsko

Od |Listopad 9th, 2014|

Zveřejňuji návrhu rozpočtu mikroregionu Třešťsko pro rok 2015.
Mgr. Petr Klíma
správce obce

Návrh rozpočtu mikroregionu Třešťsko_2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

Od |Listopad 7th, 2014|

V příloze naleznete pozvánku na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 18. listopadu 2014 od 10.00 v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Příloha:
pozvánka na zastupitelstvo kraje_18.11.2014