Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Růžená se na svém zasedání dne 23. 5 2012 usnesením č.17 usneslo vydat na základě § 17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Růžená se na svém zasedání dne 28. prosince 2011 usnesením č.6 usneslo vydat na základě § 17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 / Úvodní ustanovení Obec Růžená touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce. Čl. 2 / Správa poplatku (1) Správu poplatku vykonává obec Růžená. (2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. […]