Informace povinně zveřejňované podle zákona o svobodě informací č. 106/99 Sb.:

1. Název
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Případné platby lze poukázat
6. IČ
7. DIČ
8. Dokumenty
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.