zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Růžená

Martin Konečný – starosta / 605 257 808
Zdeněk Mezera – místostarosta / 723 407 995
Martina Nováková / 775 934 822
Pavel Maryška / 728 451 388
Jan Poledna / 702 062 945
Martin Široký / 602 353 839
Josef Cirhan / 733 703 188