Upozorňujeme na změnu úředních hodin kanceláře Obecního úřadu Růžená.                                                                                                                                                            Nově od 1.dubna 2019 budou úřední hodiny pro veřejnost pondělí a středa od 15:00 do 18:00 hodin.                                                                                                          Úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek budou zrušeny.

Děkuji za pochopení.                                                                                                                                                                                                                                                         starosta obce Martin Konečný