Obecně závazné vyhlášky obce a směrnice

Směrnice

  • Obecní směrnice k provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecní směrnice k provozu systému shromažďování sběru

Obecně závazné vyhlášky obce Růžená

  • Obecně závazná vyhláška obce Růžená o zákazu podomního prodeje 2016

Obecně závazná vyhláška o zákazu podomního prodeje

  • Obecně závazná vyhláška obce Růžená o místním poplatku ze psů – 2019

Obecně závazná vyhláška obce Růžená o místním poplatu ze psů -2019

  • Obecně závazná vyhláška obce Růžená o místním poplatku z pobytu – č.01/2021

Vyhláškapobyt20210219_15070640

  • Obecně závazná vyhláška obce Růžená o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – č.02/2021

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – 2022