Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška o zákazu podomního prodeje 2016

Obecně závazná vyhláška o zákazu podomního prodeje

Obecně závazná vyhláška obce Růžená o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  – 2019

Obecně závazná vyhláška obce Růžená o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecní směrnice k provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecní směrnice k provozu systému shromažďování sběru

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů – 2019

Obecně závazná vyhláška obce Růžená o místním poplatu ze psů -2019

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z pobytu – 2021

Vyhláškapobyt20210219_15070640