Závěrečný účet

Rok 2021 schválený Závěrečný účet obce za rok 2021 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Růžená za rok 2021 s DP Invent. zpráva 2021 FIN2-12 Výkaz zizku a ztrát Rozvaha Příloha Rozvaha 2021 ZŠ a MŠ Výkaz zisku a ztrát 2021 ZŠ a MŠ Příloha ZŠ a MŠ     Rok 2021 Návrh Návrh ZÚ2021 komplet … Pokračování textu Závěrečný účet