Územní plán 2014

Územní plán Růžená schválený usnesením Zastupitelstva obce Růžená č. 5, ze dne 4. 9. 2013.

I.A a II.A Textová část

UP_Ruzena__textova_cast [PDF, 595 kB]

I.B Grafická část

UP_Ruzena__N1_zakladni_cleneni_uzemi [PDF, 31,7 MB]

UP_Ruzena__N2_hlavni_vykres [PDF, 33,2 MB]

UP_Ruzena__N3_verejne_prospesne_stavby_opatreni_asanace [PDF, 32 MB]

II.B Grafická část

UP Ruzena_O1_Koordinacni vykres [PDF, 2,4 MB]

UP Ruzena_O2_Koordinacni vykres_detail sidla [PDF, 1,3 MB]

UP Ruzena_O3_Sirsi vztahy [PDF, 1,3 MB]

UP Ruzena_O4_Predpokladany zabor pudniho fondu [PDF, 35,9 MB]

UP Ruzena_O5_DV_Dopravni reseni [PDF, 32 MB]

UP Ruzena_O6_DV_Zasobovani vodou,kanalizace [PDF, 1 MB]

UP Ruzena_O7_DV_Energetika,elektronicke komunikace [PDF, 374 kB]

UP Ruzena_priloha_2 [PDF, 903 kB]