Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Růžená

Martin Široký – starosta / 602 353 839
Zdeněk Mezera – I.místostarosta / 723 407 995
Pavel Maryška – II. místostarosta / 728 451 388
Martin Nováková / 775 934 822
Jan Poledna / 702 062 945
Josef Cirhan / 733 703 188