Farnost

Římskokatolická farnost Růžená (Děkanství jihlavské)

Adresa: Růžená 38, 589 01 Třešť
Tel.: 567 224 397

Kostely a kaple:

farní kostel sv. Maří Magdalény / Růžená (bohoslužby: neděle 10.00 a čtvrtek 18.00)

kaple Povýšení sv. Kříže / Lovětín  (bohoslužby: nepravidelně)

kaple sv. Antonína Paduánského / Třeštice  (bohoslužby: jedenkrát měsičně v sobotu 17.00)