Sbor dobrovolných hasičů

SDH Růžená

starosta SDH: Josef Cirhan (tel. 733 703 188)
zástupce starosty SDH: Petr Nováček
velitel jednotky: Vít Dunička (tel. 605 160 303, e-mail: vit.du@seznam.cz)
zástupce velitele: Miroslav Nováček
preventista: Jaroslav Kodys ml.
kulturní referent: Petr Kučera

Sbor dobrovolných hasičů vznikl v roce 1900, zasloužil se o něj především tehdejší starosta obce František Hybášek. V té době sbor čítal 37 členů. Ihned po založení sboru členové přistoupili ke stavbě hasičského skladiště, od obce darem obdrželi čtyřkolovou koňskou stříkačku a 30 pracovních stejnokrojů. Prvním starostou hasičů se stal Jan Janák. V roce 2013 měl zdejší sbor hasičů 29 členů.