Víceúčelové hřiště

Víceúčelové hřiště Růžená je k dispozici široké veřejnosti a určené pro různé druhy sportů (fotbal, nohejbal, volejbal, tenis, basketbal, florbal, badminton).

Pro rezervaci si uživatel nejdříve vytvoří svůj účet a následně si hřiště může rezervovat.  Po provedení rezervace a jejím schválení správcem hřiště přijde uživateli na email informace o schválení rezervace. Změnu nebo stornování rezervace může uživatel provést po přihlášení do svého účtu.

Odesláním rezervací hřiště uživatel souhlasí s Provozním řádem a zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů.

RezervaceProvozní řád

Hřiště je otevřené

Pracovní dny

8:00 – 15:00 Vyhrazeno pouze pro ZŠ a MŠ Růžená
15:00 – 17:00 Volně přístupné pro veřejnost (bez předchozí rezervace)
17:00 – 21:00 Přístupné pouze po předchozí rezervaci v online rezervačním systému*

Dny pracovního volna, prázdniny

9:00 – 13:00 Přístupné pouze po předchozí rezervaci v online rezervačním systému*
13:00 – 17:00 Volně přístupné pro veřejnost (bez předchozí rezervace)
17:00 – 21:00 Přístupné pouze po předchozí rezervaci v online rezervačním systému*

* Pokud v době vyhrazené rezervacím hřiště není rezervováno, je volně přístupné veřejnosti, přičemž v této vyhrazené době má vždy přednost uživatel s rezervací.

V zimním období, tj. od října do dubna, je vstup na víceúčelové hřiště povolen pouze při venkovní teplotě nad +5°C a bez sněhové pokrývky.

Základní pravidla chování na hřišti

 • Na hřiště je povoleno vstupovat pouze hrajícím osobám.
 • Provozovatel ani správce nenesou odpovědnost za případné úrazy a neodpovídají za případnou ztrátu odložených věcí.
 • V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
 • Způsobenou škodu na majetku hřiště je uživatel povinen uhradit v plné výši.
 • Zdali je povrch hřiště mokrý, je velice kluzký, a proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
 • Prostor celého hřiště je monitorován kamerami se záznamem.

Uživatel hřiště je povinen

 • Respektovat Provozní řád (dostupný na webu obce i na hřišti), bezpečnostní předpisy a předpisy o ochraně majetku.
 • Respektovat Provozní dobu hřiště a zákaz vstupu mimo tuto dobu. Přehled rezervací: https://www.supersaas.cz/schedule/hriste-ruzena.
 • Využívat pro vstup na hřiště pouze hlavní vchod.
 • Dodržovat pokyny správce hřiště. Při porušení Provozního řádu může správce uživatele z užívání hřiště vyloučit.
 • Používat pouze sportovní náčiní, které splňuje bezpečnostní prvky, neohrožuje bezpečnost ostatních účastníků a nepoškozuje sportovní zařízení a povrch hřiště (hokejky na lední hokej, apod.) – netýká se hokejek na florbal.

Je zakázáno

 • Znečišťovat nebo poškozovat hrací plochu a vybavení hřiště.
 • Vstupovat v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, nebo ve znečištěné obuvi.
 • Jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardu apod.
 • Vstupovat dětem do 10 let bez zákonného zástupce, učitele, vychovatelky nebo trenéra.
 • Rozdělávat oheň a manipulace s ním v prostorech areálu.
 • Kouřit, požívat omamné a psychotropní látky a alkoholické nápoje.
 • Vstupovat podnapilým osobám.

Správce hřiště: Martin Široký, 602 353 839